Security Governance

Sørg for at skyplattformen er i samsvar med virksomhetens regulatoriske sikkerhetskrav og retningslinjer.

Kom raskt og kontrollert igang med Security Governance!

Security Governance-kategorien i Cloud Cop tar utgangspunkt i Security Baseline som er en av fem disipliner for styring av skyplattformer innenfor Microsoft Cloud Adoption Framework.

Sikkerhet er en komponent i alt vi gjør innen IT og når virksomheten tar i bruk en skyplattform, så dukker det opp nye unike sikkerhetsutfordringer til tross for alle sikkerhetsmekanismene plattformen har tilgjengelig.

Mange virksomheter er underlagt krav som bl.a beskyttelse av sensitive data, noe som bør ha en høy prioritet for virksomheter som bruker skytjenester for å sikre seg mot konsekvenser som kan føre til omdømme- og økonomisk tap.

For å sikre virksomheten mot potensielle sikkerhetstrusler eller menneskelige feil i skymiljøet, inkludert etablering av prosesser og prosedyrer, må det etableres regler i plattformene som etterlever virksomhetsreglene. På den måten får man en aktiv styring som ikke gjør det mulig å fravike regler.

Av de fem kategoriene i Cloud Cop for styring av skyplattformer, så inkluderer Security Governance i Cloud Cop det å sikre at virksomhetsregler og sikkerhetskrav konsekvent etterleves i skyplattfomen. Gjennom å enkelt etablere og forvalte regler som f.eks hindrer opprettelse av tjenester i datasentre som er lokalisert utenfor et tillatt land, region eller union. På den måten kan du være tryggere på at personverndata blir lagret eller prosessert av tjenester som ligger i datasentre innenfor tillatte land-

Receive the latest news

Motta siste nyheter om Cloud Cop

Abboner på vårt nyhetsbrev