Resource Governance

Sørg for at skyplattformressursene dine distribueres, oppdateres og konfigureres konsekvent og repeterbart, for å redusere driftsforstyrrelser og løsningstid.

Kom raskt og kontrollert i gang med Resource Governance!​

Resource Governance-kategorien i Cloud Cop tar utgangspunkt i Resource Consistency som er en av fem disipliner for styring av skyplattformer innenfor Microsoft Cloud Adoption Framework.

Denne disiplinen tar for seg ulike måter å etablere regler og retningslinjer knyttet til operativ styring av et miljø, applikasjon eller løsning. IT-drift gjør ofte overvåking av applikasjoner og infrastrukjtur og har ansvar for å oppfylle krav til avtalt tjenestekvalitet, både utbedre brudd på tjenestenivåvtaler (SLA) og proaktivt forhindre brudd på SLA gjennom overvåking og automatisk gjenopprettelse.

Innenfor de fem kategoriene for styring av skyplattformer, sikrer Resource Governance at ressurser konsekvent blir konfigurert, strukturert og merket på en slik måte at de kan oppdages tidlig av IT-drift.
Resource Governance understøtter løsninger for gjenopprettelse av tjenester og repeterbare driftsprosesser.

Receive the latest news

Motta siste nyheter om Cloud Cop

Abboner på vårt nyhetsbrev