Det skal være enkelt å ha kontroll.

Cloud Cop ble grunnlagt med et mål om å gjøre det enkelt for virksomheter å proaktivt styre skyplattformer for å raskere oppnå høyere effektivet og sikkerhet samt forutsigbare kostnader.

Vi mener enhver virksomhet bør eie sin egen governance, slik at man sikrer at plattformene er i henhold til virksomhetens krav, prinsipper og regler. For å oppnå dette, kreves god og proaktiv styring av skyplattformen som bidrar til å håndtere økt kompleksitet og høy endringshastighet.

For at Cloud Governance ikke skal bli et kompliserende og fordyrende ledd i seg selv, har vi utviklet Cloud Cop som gjør det enkelt og rimelig å komme i gang med governance på riktig nivå og ikke minst kunne forvalte den løpende. Slik at du får en oversiktlig og kontrollert bruk av skyplattformene, uavhengig av om utvikling og drift utføres internt eller av ulike leverandører.

Ved å ta i bruk Cloud Cop, kan vi garantere at det blir enkelt å oppnå kostnadskontroll, høy effektivitet og en sikker plattform. Og ikke minst spart tid og penger på utvikling og drift.

Receive the latest news

Motta siste nyheter om Cloud Cop

Abboner på vårt nyhetsbrev