Identity Governance

Reduser risikoen knyttet til identitetstjenester og tilgangskontroll ved å etablere autentiserings- og autorisasjonsregler.

Kom raskt og kontrollert i gang med Identity Governance! ​

Identity Governance-kategorien i Cloud Cop tar utgangspunkt i Identity Governance som er en av fem disipliner for styring av skyplattformer innenfor Microsoft Cloud Adoption Framework.

Retningslinjen for Identity Governance er å fokusere på identiteter som i økende grad blir ansett som den primære sikkerhetskategorien i skyen, noe som er et skifte fra det tradisjonelle fokuset på nettverkssikkerhet.

Identitetstjenester er kjernemekanismene som støtter tilgangskontroll og organisering innen IT -miljøer. Identity Governance-kategorien komplementerer Security Governance ved å konsekvent anvende autentiserings- og autorisasjonsregler i henhold til virksomhetskrav på tvers av tjenester i skymiljøet.

Receive the latest news

Motta siste nyheter om Cloud Cop

Abboner på vårt nyhetsbrev