Deployment Governance

Sikre DevOps- eller DevSecOps-prosessene i virksomheten med å etabler regler for konfigurasjon og distribusjon av plattformressurser.

Kom raskt og kontrollert i gang med Deployment Governance!​

Deployment Governance kategorien i Cloud Cop tar utgangspunkt i Deployment Accelleration som er en av fem disipliner for styring av skyplattformer innenfor Microsoft Cloud Adoption Framework.

Denne disiplinen fokuserer på retningslinjer for styring av aktiva-konfigurasjoner eller distribusjon av de. Innenfor de fem kategoriene i Cloud Cop for styring av skyplattformer, så inkluderer Deployment Governance regler for distribusjon, konfigurasjon og gjenbruk av skript. Dette kan være gjennom manuelle aktiviteter eller fullt automatiserte DevOps -aktiviteter. I begge tilfeller vil reglene stort sett være den samme.

Etter hvert som denne disiplinen modnes, vil Deployment Governance bli intergrert som en del av DevOps og distribusjons-strategier ved at regler blir implementert og forvaltet i skyplattformen. Dette vil bidra til mer effektiv og sikker distibusjon og fjerne hindringer rundt bruk av skyplattformen.

Receive the latest news

Motta siste nyheter om Cloud Cop

Abboner på vårt nyhetsbrev