Cost Governance

Sørg for at virksomheten din får en reell og proaktiv kostnadskontroll i skyplattformen ved å implementere regler som er i henhold til krav og budsjetter.

Kom raskt og kontrollert i gang med Cost Governance!​

Cost Governance kategorien i Cloud Cop tar utgangspunkt i Cost Management som er en av fem disipliner for styring av skyplattformer innenfor Microsoft Cloud Adoption Framework.

For mange virksomheter er styring av kostnadene en stor bekymring når de bruker skyteknologi, og balansering av kostnader i skyplattformer kan være utfordrende. Dette er spesielt relevant for virksomheter som har tatt et strategisk valg om bruk av skyplattform.

Innenfor de fem kategoriene i Cloud Cop for styring av skyplattformer, så inkluderer Cost Governance bl.a det å sette regler for merking av kostnadsdimensjoner, tillatt prisnivå på enkelttjenester (SKU) og tillatte tjenestetyper i plattformen.

Kostnadskontroll handler om mer enn rapportering. Rapportering er viktig, men resultatene av rapportene er det som er viktig.
Kun rapportering av forbruk kan fort bli en reaktiv kostnadskontroll som ikke gir fullt ut verdi for virksomheten for å navigere opp mot mål og strategi.
For å oppnå fullverdi kostnadskontroll må det etableres regler i plattformen som bidrar til at budsjetter holdes og at plattformressurser blir merket med informasjon om ulike kostnadsdimensjoner de tilhører. På den måten vil kostnadene bli mer differensiert på relevante kostnadsdimensjoner i rapportene.

Receive the latest news

Motta siste nyheter om Cloud Cop

Abboner på vårt nyhetsbrev