Unngå alvorlige brudd på dine virksomhetsregler

Cloud Cop gjør det enkelt for virksomheter å etablere, etterleve og forvalte regler i skyen for å beskytte virksomhetene mot omdømme- og økonomisk tap.

Få bedre oversikt over bedriftens regler i skyen

Det er en eksponentiell økning i bruk av skyplattformer. Dette i kombinasjon med leveranser fra forskjellige leverandører, utviklere og tekniske personer, skaper en kompleksitet som øker behovet for ha regler i skyplattformen.

I stedet for at regler blir til gjennom omfattende og kostbare prosjekter med høy kompleksitet og krevende forvaltning, sørger Cloud Cop for at virksomheten kommer i gang på en enkel og effektiv måte. I tillegg vil det gi en bedre oversikt og kontroll, uten behov for spesialistkompetanse.

Kom enkelt i gang
Alle virksomheter er underlagt krav og regler som må etterleves. For å unngå store konsekvenser er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig med å etablere et riktig styringsregime i skyplattformen.

Et eksempel på dette er at virksomheten har krav om at personvernopplysninger, ikke skal behandles utenfor EØS.

Dersom noen oppretter tjenester i et datasenter som er lokalisert utenfor land i denne unionen, og som brukes i behandling eller lagring av personopplysninger, vil det kunne få store konsekvenser for økonomi og omdømme.

Map

For å sikre virksomheten, er det helt essensielt å ha på plass mekanismer som sikrer etterlevelse av krav og regler.

Med Cloud Cop kan du enkelt lage regler for tillatte tjenestetyper, tjenestenivåer, kostnadsdimensjoner, lokasjoner, med mer. På den måten unngår du f.eks å ta i bruk tjenester som ikke er i henhold til ditt regelsett. Alle forsøk på å opprette tjenester som ikke overholder implementerte regler, vil bli automatisk avvist. I tillegg kan du være trygg på at reglene blir oppdatert og forvaltet løpende.

Kontroll i skyen på en enkel måte
Cloud Governance handler om å få redusert risiko, økt effektivitet og mer økonomisk bruk av skyplattformen.

Med Cloud Cop kommer du raskt og kontrollert i gang med god oversikt slik at bruken av skyplattformen blir enkel, trygg og effektiv.

Vil du lære mer om hvordan Cloud Cop kan gjøre din hverdag i skyen bedre?
Ta kontakt så tar vi en rask gjennomgang, helt kostnadsfritt og uten forpliktelser.

Receive the latest news

Motta siste nyheter om Cloud Cop

Abboner på vårt nyhetsbrev